ΓΡΕΓΟΣ (βορειοανατολικός άνεμος)
Άφησε τα χάλκινα παλάτια του Αιόλου και κάλπαζε στη ράχη της θάλασσας.