ΌΣΤΡΙΑ (νότιος άνεμος)
Γοργόνα του νοτιά αναδύθηκε μέσα απ’ την αλμύρα να σώσει το τρικάταρτο